Smernice

Smernice

Smernice za obravnavo  anafilaksije za takojšnje začetno zdravljenje na splošno priporočajo adrenalin. Priporočeni odmerki adrenalina so prilagojeni varni uporabi izvajalcev zdravstvene dejavnosti  za injiciranje v kliničnem okolju.1 Na primer Resuscitation Council UK - Združenje za reanimatologijo ZK priporoča 0,5 mg intramuskularno za odrasle, toda to se ne nanaša na bolnike in njihove skrbnike, ki uporabljajo samoinjektor z adrenalinom, niti na reševalce, za katere je uporaba samoinjektorja (0,3 mg ali 0,15 mg) priporočljiva, kadar ni na voljo drugega adrenalina za intramuskularno uporabo.1,2 Slovenske smernice za obravnavo anafilaksije v Sloveniji pravijo, da ”ko je diagnoza anafilaksije verjetna, ima intramuskularna aplikacija adrenalina prednost pred vsemi drugimi ukrepi. Kadar se ne moremo odločiti, ali bolnik že potrebuje adrenalin ali še ne, mu ga damo”7.


KLJUČNI DOKUMENTI

V nadaljevanju so navedeni ključni dokumenti za nadaljnje branje.

McLean-Tooke APC et al.
Adrenalin v zdravljenju anafilaksije: kaj je dokaz?
BMJ 2003;327:1332-5.

Kemp SF et al.
Epinefrin: zdravilo prve izbire za anafilaksijo. Poročilo Svetovne organizacije za alergologijo.
Allergy 2008: 63: 1061-1070

Schwirtz A, Seeger H.
Ali samoinjektorji z adrenalinom ustrezajo namenu? Pilotna študija  mehanskih in injekcijskih značilnosti samoinjektorjev, ki temeljijo na kaseti s sprožilnim mehanizmom oziroma samoinjektorjev, ki temeljijo na injekcijski igli.
J Asthma Allergy 2010;3:159-67.

Frew AJ.
Katere so ‘idealne’ lastnosti samoinjektorja z adrenalinom (epinefrinom) pri zdravljenju anafilaksije?
Allergy 2011;66:15-24

Lieberman P et al.
Praktični parametri pri diagnozi in upravljanju z anafilaksijo: Posodobljeno 2010 .
J Allergy Clin Immunol 2010;126:477-80.

Simons FER.
Anafilaksija: Nedavni napredek pri ugotavljanju in zdravljenju.
J Allergy Clin Immunol 2009;124:625-36.

Muraro et al.
Anafilaksija: Evropska akademija za alergologijo in klinično imunologijo

Smernice za obravnavo anafilaksijev Sloveniji:
http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/ANAFILAKSIJA-BROSURA.pdf

MNENJA STROKOVNJAKOV

Ta rubrika vsebuje številne filme z mnenji izobraževalnih strokovnjakov o različnih temah, ki so povezane z  diagnozo in upravljanjem anafilaksije.

SKUPINE ZA SVETOVANJE IN PODPORO
Lynne Regent,
Izvršilna direktorica, Kampanja za anaflaksijo

DIFERENCIALNA DIAGNOHZA ANAFILAKSIJE
Profesorica Helen Smith,
Direktorica oddelka za javno zdravstvo in primarno zdravstveno dejavnost,
Kampanja Medicinske fakultete Brighton in Sussex


Stališča, izražena v teh videih, so stališča strokovnjakov udeležencev in ni nujno, da odražajo stališča MEDA Pharmaceuticals.


REFERENCE:

 1. Resuscitation Council (UK) Guidelines. Januar, 2008
  Na voljo na: www.resus.org.uk/pages/reaction.pdf Zadnji dostop november, 2014.
 2. Frequently asked questions on “Emergency treatment of anaphylactic reactions. Guidelines for healthcare providers” Updated May 2014.
  Na voljo na: www.resus.org.uk/pages/reaction.pdf Zadnji dostop november, 2014.
 3. Drug Safety Update Zvezek 7, Izdaja 10, maj, 2013: A3.
 4. NICE clinical guideline 134. Anaphylaxis: assessment to confirm an anaphylactic episode and the decision to refer after emergency treatment for a suspected anaphylactic episode. Izdano december, 2011.
 5. Royal College of Paediatrics and Child Health Care Pathways for Anaphylaxis.
  Na voljo na: www.rcpch.ac.uk/allergy/anaphylaxis. Dostop november, 2014.
 6. Doshi D et al. Guideline for the management of acute allergic reaction. Guidelines in Emergency Medicine Network.Coll Emerg Med, December 2009.
  Dostopno preko: https://secure.collemergencymed.ac.uk/code/document.asp?ID=5072. Dostop november, 2014.
 7. Dogovor o obravnavi anafilaksije. Golnik, 2015